Witamy na stronie firmy VisionSol.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Firma VisionSol specjalizuje się w systemach wizyjnych.

Doświadczenie wynieśliśmy ze współpracy z ośrodkami naukowymi oraz przemysłem.

Tworzymy autorskie systemy wizyjne w oparciu o dobieranie wymaganych zestawów algorytmów wizyjnych,
optymalnego doboru producenta i modelu kamery oraz doboru jednostki obliczeniowej z zaprojektowanym
na potrzeby klienta interfejsem użytkownika.

Uniwersalność i wielozadaniowość systemów wizyjnych pozwala Nam na działanie w każdej dziedzinie przemysłu
oraz innych form gospodarki.

Jesteśmy otwarci na analizę wykonalności projektów innowacyjnych, niestandardowych, w których można wykorzystać
cechy wizualne, światło lub geometryczne zależności optyki.

Współpraca z naszymi partnerami pozwala Nam na zapewnienie szerokiego i obiektywnego spojrzenia
na postawiony problem oraz – jeśli to konieczne – oparcia proponowanego rozwiązania o najnowsze technologie.

Zapraszamy do współpracy.